ارسال کالا از طریق پست سفارشی صورت میگیرد وتقریبا دربازه زمانی دو تا سه روز کاری به دست شما میرسد واز طریق بارکد مرسوله میتوانید آن را رهگیری نمایید